Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Rozália Považancová, rod. Ivanová zomrela
Anna Považancová, rod. Halajová 1822 01. 10. 1889
Anna Považancová 08. 01. 1843 14. 02. 1844
Zuzana Antošíková, rod. Považancová 22. 08. 1845 zomrela
Amália Považancová, rod. Konstantová 12. 11. 1852 zomrela
Anna Považancová 12. 05. 1877 zomrela
Paulína Považancová 01. 02. 1879 12. 02. 1879
Antónia Považancová 29. 08. 1881 zomrela
Paulína Považancová 09. 04. 1886 31. 05. 1889
Mária Považancová 21. 09. 1892 25. 04. 1907
Rozália Hudecová, rod. Považancová 30. 07. 1895 1984
Anastázia Považancová 28. 06. 1899 28. 03. 1900
Mária Považancová 05. 01. 1905 02. 09. 1992
Anna Považancová, rod. Baranová 01. 10. 1912 10. 02. 1969
Mária Považancová, rod. Krausová 31. 05. 1914 23. 01. 2003
Mária Kubíková, rod. Považancová 19. 01. 1918 zomrela
Paulína Považancová, rod. Sklenková alias Mališová 21. 08. 1919 zomrela
Mária Považancová, rod. Ivanová 19. 12. 1921 28. 04. 2002
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec