Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová 26. 07. 1796 20. 12. 1872
Anna Prochotská 07. 06. 1821 13. 02. 1834
Helena Prochotská, rod. Gašparíková 01. 05. 1825 zomrela
Mária Roštáková, rod. Prochotská 29. 05. 1827 05. 04. 1889
Anna Prochotská, rod. Beňová 16. 02. 1842 zomrela
Mária Prochotská, rod. Slaninová 22. 07. 1852 04. 02. 1904
Anna Prochotská 29. 06. 1859 28. 03. 1861
Rozália Kučerová, rod. Prochotská 20. 08. 1863 zomrela
Karolína Prochotská 19. 04. 1869 zomrela
Mária Prochotská 19. 09. 1875 08. 07. 1877
Anna Prochotská 02. 07. 1876 19. 01. 1881
Veronika Prochotská 21. 09. 1878 22. 09. 1880
Paulína Prochotská 15. 06. 1881 zomrela
Anna Prochotská 24. 06. 1887 11. 08. 1890
Emília Prochotská 17. 05. 1889 zomrela
Rozália Prochotská, rod. Hešková 28. 10. 1898 21. 09. 1968
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec