Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Matej Sklenka 1695 03. 12. 1757
Martin Sklenka 1717 25. 09. 1779
Michal Sklenka 1729 08. 03. 1770
Michal Sklenka 1744 21. 09. 1804
Jozef Sklenka 17. 03. 1745 zomrel
Ondrej Sklenka 22. 08. 1746 zomrel
Pavol Sklenka 25. 01. 1749 26. 06. 1750
Štefan Sklenka 19. 08. 1751 19. 10. 1787
Juraj Sklenka 12. 03. 1752 02. 03. 1807
Ján Sklenka 14. 06. 1757 zomrel
Ján Sklenka 25. 06. 1759 10. 09. 1808
Michal Sklenka 25. 09. 1759 06. 04. 1822
Matej Sklenka 06. 02. 1762 zomrel
Ján Sklenka 03. 05. 1764 zomrel
Martin Sklenka 28. 09. 1764 zomrel
Jozef Juraj Sklenka 06. 04. 1766 07. 09. 1804
Jakub Sklenka alias Mališ 02. 07. 1767 zomrel
Michal Sklenka 28. 09. 1767 zomrel
Tomáš Sklenka 01. 08. 1769 zomrel
Juraj Sklenka 16. 04. 1772 29. 11. 1773
Ján Sklenka 24. 05. 1776 zomrel
Štefan Sklenka 17. 08. 1777 19. 03. 1778
Martin Sklenka 30. 01. 1778 zomrel
Jozef Sklenka 15. 03. 1779 01. 05. 1845
Jozef Sklenka 11. 03. 1781 22. 03. 1781
Ján Sklenka 29. 10. 1782 zomrel
Štefan Sklenka 24. 08. 1784 31. 08. 1841
Pavol Sklenka 28. 12. 1784 zomrel
Jozef Sklenka 16. 02. 1786 16. 07. 1800
Štefan Sklenka 16. 08. 1786 zomrel
Ondrej Sklenka alias Kuric 30. 11. 1787 21. 02. 1827
Martin Sklenka 18. 11. 1788 zomrel
Juraj Sklenka 21. 04. 1790 02. 02. 1836
Ondrej Sklenka alias Mališ 25. 11. 1790 zomrel
Michal Sklenka 31. 08. 1792 zomrel
Juraj Sklenka 29. 04. 1793 02. 02. 1794
Ondrej Sklenka 30. 11. 1793 zomrel
Ján Sklenka 05. 04. 1795 zomrel
Jozef Sklenka alias Mališ 09. 02. 1797 05. 09. 1797
Štefan Sklenka alias Mališ 10. 04. 1797 zomrel
Matej Sklenka 14. 02. 1799 23. 02. 1820
Juraj Sklenka 15. 04. 1800 zomrel
Ján Sklenka 10. 06. 1800 02. 02. 1802
Ján Sklenka 11. 04. 1801 19. 09. 1848
Jozef Sklenka 07. 03. 1805 zomrel
Michal Sklenka 01. 08. 1805 23. 03. 1806
Juraj Sklenka alias Marko 13. 03. 1807 20. 12. 1844
Michal Sklenka 02. 06. 1807 zomrel
Tomáš Sklenka 21. 12. 1808 zomrel
Ján Sklenka 30. 06. 1809 03. 07. 1809
Pavol Sklenka 20. 01. 1810 zomrel
Ján Sklenka 20. 11. 1810 zomrel
Juraj Sklenka alias Kuric 28. 03. 1812 27. 05. 1817
Ján Sklenka 13. 05. 1812 zomrel
Juraj Sklenka 01. 03. 1814 19. 10. 1868
Štefan Sklenka 07. 08. 1814 zomrel
Štefan Sklenka 21. 07. 1816 zomrel
Martin Sklenka 10. 10. 1816 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 05. 12. 1819 08. 03. 1870
Juraj Sklenka 21. 03. 1821 02. 03. 1828
Ján Sklenka 29. 05. 1821 15. 01. 1870
Ondrej Sklenka alias Kuric 26. 05. 1823 zomrel
Jozef Sklenka 08. 03. 1824 zomrel
Ján Sklenka 09. 06. 1824 06. 04. 1825
Ján Sklenka alias Mališ 27. 05. 1825 18. 05. 1865
Štefan Sklenka 19. 08. 1827 03. 03. 1901
Florián Sklenka 21. 08. 1828 23. 09. 1873
Tomáš Sklenka 29. 12. 1828 26. 02. 1834
Juraj Sklenka 09. 04. 1830 08. 02. 1831
Pavol Sklenka 19. 01. 1831 30. 05. 1888
František Sklenka 29. 01. 1831 06. 04. 1831
Jozef Sklenka 15. 03. 1832 09. 12. 1887
František Sklenka 12. 01. 1833 26. 02. 1833
Ignác Sklenka alias Malach 23. 03. 1834 24. 03. 1893
Imrich Sklenka 27. 10. 1834 24. 03. 1864
František Sklenka 28. 03. 1835 30. 01. 1840
Pavol Sklenka alias Mališ 11. 01. 1836 02. 08. 1843
Štefan Sklenka alias Malach 29. 12. 1836 19. 12. 1888
Ľudovít Sklenka 03. 01. 1837 30. 09. 1882
Ján Sklenka 26. 09. 1837 12. 11. 1895
Alexander Sklenka 24. 12. 1838 24. 01. 1839
Michal Sklenka alias Mališ 16. 02. 1839 13. 03. 1840
Ondrej Sklenka 10. 10. 1839 29. 04. 1890
Michal Sklenka 08. 10. 1840 10. 08. 1881
Matej Sklenka alias Mališ 24. 02. 1841 zomrel
Alojz Sklenka 07. 06. 1842 27. 12. 1879
Martin Sklenka 12. 11. 1842 11. 01. 1843
Juraj Piatrik alias Sklenka 05. 04. 1846 04. 11. 1895
Ján Sklenka 24. 06. 1847 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 02. 02. 1849 25. 10. 1885
Ján Sklenka 30. 12. 1849 29. 12. 1852
Ján Sklenka alias Mališ 14. 02. 1850 30. 03. 1850
Pavol Sklenka alias Mališ 18. 01. 1851 22. 04. 1853
Štefan Sklenka 13. 01. 1852 15. 04. 1927
Juraj Sklenka alias Mališ 14. 05. 1852 20. 12. 1870
Štefan Piatrik alias Sklenka 13. 01. 1853 25. 01. 1853
Tomáš Piatrik alias Sklenka 10. 12. 1853 01. 04. 1899
Michal Sklenka alias Malach 11. 10. 1857 04. 08. 1933
Štefan Sklenka alias Mališ 26. 12. 1857 zomrel
Pavol Piatrik alias Sklenka 25. 01. 1858 zomrel
Štefan Sklenka alias Malach 11. 12. 1859 17. 08. 1935
Štefan Piatrik alias Sklenka 13. 08. 1860 27. 10. 1861
František Sklenka alias Mališ 24. 12. 1860 23. 02. 1861
Jozef Sklenka alias Mališ 24. 12. 1860 22. 02. 1861
Juraj Sklenka alias Malach 19. 11. 1861 12. 08. 1863
Michal Sklenka 06. 01. 1862 17. 08. 1864
Štefan Sklenka 22. 12. 1863 14. 12. 1865
Jozef Sklenka alias Mališ 04. 01. 1864 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 02. 07. 1864 zomrel
Jozef Sklenka 29. 08. 1865 13. 10. 1865
Ján Sklenka 05. 06. 1866 16. 08. 1868
Ján Sklenka 17. 06. 1866 20. 01. 1868
Michal Sklenka 25. 09. 1866 23. 10. 1866
Jozef Sklenka 16. 11. 1866 26. 08. 1867
Jozef Sklenka alias Mališ 17. 01. 1867 23. 02. 1868
Ján Sklenka alias Malach 27. 05. 1867 28. 05. 1934
Ján Sklenka 01. 06. 1867 14. 09. 1873
Jozef Sklenka 08. 11. 1869 zomrel
Ľudovít Sklenka 23. 01. 1870 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 08. 06. 1870 zomrel
Michal Sklenka 04. 08. 1870 03. 02. 1872
Juraj Sklenka alias Malach 13. 05. 1871 09. 01. 1872
Michal Sklenka 31. 07. 1871 zomrel
Štefan Sklenka 19. 08. 1872 06. 01. 1946
Jozef Sklenka 30. 07. 1873 14. 02. 1943
Ľudovít Sklenka 09. 07. 1875 12. 05. 1877
Ján Piatrik alias Sklenka 28. 10. 1875 08. 03. 1876
Jozef Sklenka 30. 01. 1876 zomrel
Jozef Sklenka 11. 03. 1876 01. 06. 1877
Štefan Sklenka 04. 07. 1877 29. 05. 1973
Ján Sklenka 20. 09. 1877 zomrel
Ján Sklenka alias Malach 26. 06. 1878 zomrel
Ignác Sklenka 22. 03. 1880 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 19. 12. 1880 zomrel
Martin Sklenka 30. 05. 1881 13. 04. 1884
Pavol Sklenka alias Šimko 30. 06. 1881 15. 12. 1914
František Piatrik alias Sklenka 05. 08. 1881 24. 05. 1884
Ján Sklenka alias Mališ 19. 02. 1882 10. 08. 1882
Ján Sklenka 01. 12. 1883 10. 04. 1884
Michal Sklenka 08. 02. 1885 02. 03. 1902
Juraj Piatrik alias Sklenka 21. 04. 1886 zomrel
Jozef Sklenka alias Malach 14. 03. 1887 30. 01. 1888
Jozef Sklenka 07. 03. 1888 zomrel
Jozef Sklenka alias Malach 07. 04. 1888 30. 10. 1888
Štefan Sklenka alias Malach 23. 11. 1888 25. 05. 1889
Ján Piatrik alias Sklenka 11. 12. 1888 14. 01. 1894
Ján Sklenka alias Mališ 16. 04. 1890 zomrel
Ján Piatrik alias Sklenka 20. 06. 1891 18. 07. 1891
Martin Sklenka 01. 05. 1892 13. 01. 1893
Ján Sklenka 02. 01. 1893 19. 03. 1931
Jozef Sklenka alias Mališ 08. 02. 1893 23. 12. 1965
Ján Sklenka alias Malach 17. 05. 1893 zomrel
Michal Sklenka alias Malach 13. 01. 1894 11. 02. 1895
Ján Sklenka 17. 02. 1894 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 10. 03. 1894 11. 05. 1898
Ján Sklenka 27. 12. 1894 14. 12. 1895
Jozef Piatrik alias Sklenka 20. 03. 1895 05. 03. 1899
Karol Sklenka alias Mališ 17. 04. 1895 17. 04. 1955
Ondrej Sklenka alias Malach 25. 12. 1895 16. 04. 1993
Ján Piatrik alias Sklenka 18. 05. 1896 22. 07. 1896
Štefan Sklenka 23. 06. 1897 zomrel
Anton Sklenka alias Mališ 16. 01. 1898 zomrel
Alexander Sklenka alias Malach 23. 02. 1901 1989
Peter Sklenka 13. 05. 1902 zomrel
Karol Sklenka 04. 06. 1902 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 16. 01. 1903 04. 06. 1987
Juraj Sklenka alias Malach 01. 04. 1903 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 1906 zomrel
Viliam Sklenka 1906 zomrel
Jozef Sklenka 17. 01. 1906 06. 07. 1995
Michal Sklenka alias Šimko 25. 02. 1906 04. 11. 1981
Štefan Sklenka 01. 08. 1908 16. 12. 1977
Michal Sklenka 14. 08. 1909 zomrel
Martin Sklenka alias Mališ 24. 09. 1909 14. 04. 1965
Štefan Sklenka 14. 11. 1910 zomrel
Michal Sklenka alias Mališ 29. 09. 1911 zomrel
Gabriel Sklenka alias Šimko 09. 01. 1913 29. 03. 1991
Martin Sklenka 06. 05. 1914 18. 01. 2000
Pavol Sklenka alias Šimko 03. 01. 1915 24. 08. 1967
Ján Sklenka alias Mališ 18. 06. 1915 08. 04. 1990
Jozef Sklenka alias Mališ 30. 06. 1915 21. 12. 1995
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec