Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Sklenková, rod. Štenclová zomrela
Dorota Sklenková 1710 26. 03. 1795
Anna Sklenková, rod. Žiaková 1720 25. 04. 1776
Mária Sklenková, rod. Mojžišková 1743 22. 07. 1807
Helena Sklenková, rod. Štefanková 09. 11. 1744 10. 08. 1787
Mária Sklenková, rod. Páchniková 07. 06. 1747 zomrela
Mária Sklenková 22. 05. 1748 17. 03. 1783
Helena Sklenková, rod. Vlčková 22. 06. 1749 22. 01. 1801
Alžbeta Sklenková, rod. Mališová 15. 03. 1752 14. 01. 1795
Helena Sklenková, rod. Malachová 21. 03. 1752 19. 01. 1799
Mária Páchniková, rod. Sklenková 19. 01. 1755 22. 06. 1809
Alžbeta Mališová, rod. Sklenková 05. 08. 1756 15. 12. 1822
Helena Sklenková, rod. Minková 19. 08. 1758 zomrela
Alžbeta Sklenková, rod. Malachová 08. 10. 1761 21. 03. 1814
Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová 20. 04. 1766 zomrela
Mária Sklenková, rod. Forgáčová 21. 12. 1766 12. 07. 1830
Mária Sklenková 24. 08. 1767 zomrela
Helena Zverková, rod. Sklenková 19. 03. 1768 24. 04. 1825
Anna Sklenková 16. 02. 1769 zomrela
Mária Sklenková, rod. Mališová 11. 10. 1770 zomrela
Anna Solárová, rod. Sklenková 26. 07. 1771 zomrela
Alžbeta Sklenková 12. 11. 1771 25. 05. 1811
Fides Piatriková, rod. Sklenková 25. 12. 1771 27. 09. 1821
Mária Sklenková, rod. Cepláková 06. 02. 1772 zomrela
Anna Sklenková 25. 05. 1773 zomrela
Anna Víťazková, rod. Sklenková 15. 02. 1774 zomrela
Judita Pastorková, rod. Sklenková 19. 10. 1774 11. 08. 1804
Alžbeta Sklenková 30. 10. 1774 zomrela
Mária Sklenková 28. 09. 1775 19. 10. 1775
Mária Sklenková Marková, rod. Beňová 10. 01. 1776 zomrela
Mária Kubíková, rod. Sklenková 27. 01. 1776 06. 05. 1814
Mária Mališová, rod. Sklenková 31. 07. 1778 28. 01. 1839
Katarína Sklenková 28. 12. 1780 23. 02. 1781
Helena Sklenková 05. 02. 1781 01. 09. 1783
Katarína Štefanovičová, rod. Sklenková 06. 10. 1781 20. 01. 1843
Helena Sklenková, rod. Klačanová 1782 zomrela
Mária Sklenková 24. 12. 1782 zomrela
Mária Dovičiarová, rod. Sklenková 07. 03. 1783 02. 07. 1830
Anna Sklenková, rod. Rozinajová 02. 02. 1784 16. 04. 1830
Mária Sklenková 15. 02. 1784 zomrela
Mária Sklenková, rod. Páločná 29. 01. 1785 13. 10. 1830
Mária Behanovská, rod. Sklenková 25. 09. 1785 15. 07. 1824
Helena Sklenková 27. 10. 1785 18. 02. 1787
Helena Sklenková alias Mališová 19. 09. 1786 25. 11. 1790
Alžbeta Sklenková, rod. Pulišová 24. 09. 1786 21. 08. 1855
Anna Sklenková, rod. Malachová 02. 08. 1787 24. 12. 1826
Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková 29. 11. 1787 05. 09. 1845
Helena Sklenková 04. 05. 1788 25. 11. 1790
Katarína Sklenková alias Mališová 14. 06. 1789 26. 12. 1795
Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová 30. 11. 1791 zomrela
Helena Straková, rod. Sklenková alias Mališová 27. 02. 1793 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 28. 11. 1793 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 17. 12. 1794 03. 05. 1795
Helena Sklenková 13. 08. 1795 01. 10. 1841
Anna Čabáková, rod. Sklenková 1796 13. 12. 1836
Katarína Sklenková 29. 10. 1797 zomrela
Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková 11. 12. 1801 07. 12. 1861
Mária Beličková, rod. Sklenková 18. 10. 1802 03. 11. 1832
Alžbeta Sklenková 06. 02. 1803 15. 03. 1803
Anna Sklenková 06. 02. 1803 09. 03. 1803
Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková 05. 07. 1803 19. 01. 1876
Alžbeta Sklenková 14. 10. 1803 24. 10. 1803
Mária Sklenková 06. 04. 1804 zomrela
Katarína Sklenková 03. 03. 1807 zomrela
Mária Mierisová, rod. Sklenková 25. 03. 1807 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 28. 07. 1807 27. 09. 1860
Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková 08. 09. 1807 11. 06. 1832
Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová 26. 12. 1808 20. 04. 1851
Alžbeta Sklenková 05. 11. 1809 zomrela
Anna Sklenková 20. 07. 1811 13. 11. 1832
Anna Sklenková, rod. Kukučková 20. 01. 1813 zomrela
Zuzana Sklenková 15. 04. 1813 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Sklenková 1814 zomrela
Mária Beličková, rod. Sklenková 02. 03. 1814 zomrela
Anna Piatriková, rod. Sklenková 1815 13. 02. 1842
Mária Sklenková alias Kuricová 23. 08. 1815 14. 05. 1817
Anna Sklenková 07. 03. 1817 zomrela
Mária Sklenková 20. 09. 1817 zomrela
Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová 17. 12. 1817 30. 05. 1876
Anna Sklenková 25. 09. 1818 27. 02. 1828
Anna Sklenková alias Kuricová 20. 10. 1818 01. 11. 1818
Anna Sklenková 04. 12. 1818 23. 10. 1822
Anna Malachová, rod. Sklenková 1819 21. 11. 1837
Mária Sklenková 01. 04. 1819 zomrela
Mária Sklenková, rod. Žiaková 1820 23. 08. 1855
Alžbeta Sklenková 21. 05. 1820 05. 06. 1820
Mária Kollárová Trokšiarová, rod. Sklenková alias Kuricová 19. 06. 1820 14. 02. 1890
Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 21. 04. 1822 09. 07. 1845
Katarína Sklenková 16. 11. 1822 zomrela
Mária Sklenková 16. 11. 1822 16. 11. 1822
Anna Sklenková 15. 12. 1822 31. 01. 1823
Mária Sklenková, rod. Golhová alias Farštiaková 16. 05. 1824 05. 08. 1863
Alžbeta Kotvanová, rod. Sklenková 08. 08. 1824 21. 03. 1890
Helena Sklenková 09. 12. 1825 09. 12. 1825
Mária Čabáková, rod. Sklenková 11. 04. 1826 19. 03. 1869
Katarína Stračinová, rod. Sklenková 15. 01. 1827 30. 10. 1899
Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková 10. 01. 1828 23. 12. 1869
Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová 03. 01. 1829 26. 08. 1863
Cecília Mihálová, rod. Sklenková 26. 11. 1829 26. 02. 1899
Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová 15. 02. 1830 30. 12. 1883
Agnesa Sklenková 01. 04. 1833 10. 01. 1834
Cecília Sklenková 07. 11. 1833 26. 02. 1834
Mária Sklenková, rod. Albertová 14. 12. 1833 02. 12. 1890
Karolína Sklenková 13. 07. 1834 zomrela
Katarína Sklenková 01. 12. 1834 30. 10. 1899
Rozália Sklenková, rod. Krónerová 14. 12. 1834 19. 12. 1880
Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová 22. 04. 1835 zomrela
Mária Sklenková, rod. Abrahámová 22. 05. 1835 zomrela
Veronika Sklenková 12. 06. 1835 31. 12. 1836
Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 05. 03. 1836 zomrela
Juliana Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 30. 08. 1836 20. 04. 1892
Anna Hudecová, rod. Sklenková 21. 04. 1837 zomrela
Apolónia Sklenková, rod. Brhlíková 07. 05. 1837 07. 07. 1891
Rozália Sklenková Marková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 09. 1837 25. 05. 1882
Katarína Sklenková alias Mališová 30. 01. 1838 15. 04. 1838
Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková 19. 03. 1838 27. 10. 1892
Katarína Sklenková 10. 03. 1839 zomrela
Kristína Sklenková, rod. Forgáčová 13. 03. 1839 zomrela
Anna Sklenková 09. 05. 1840 01. 03. 1841
Karolína Sklenková 10. 04. 1843 04. 01. 1853
Magdaléna Sklenková 17. 07. 1843 18. 03. 1845
Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 09. 1843 19. 02. 1893
Anna Karolína Sklenková, rod. Imrišová 03. 11. 1843 zomrela
Alžbeta Páločná, rod. Sklenková 15. 11. 1843 18. 01. 1885
Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 08. 12. 1843 08. 12. 1879
Mária Sklenková 03. 12. 1844 zomrela
Mária Sklenková 29. 05. 1849 13. 01. 1853
Anna Mošková, rod. Sklenková alias Mališová 12. 12. 1850 07. 12. 1881
Mária Sklenková, rod. Bugárová 04. 09. 1851 zomrela
Anna Sklenková Kollárová, rod. Hricová 07. 04. 1853 zomrela
Anna Sklenková alias Mališová 17. 02. 1854 11. 10. 1854
Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková 04. 11. 1854 zomrela
Mária Piatriková alias Sklenková 30. 04. 1856 01. 02. 1857
Karolína Sklenková alias Mališová 17. 09. 1856 16. 07. 1864
Veronika Kašová, rod. Sklenková 31. 07. 1857 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 23. 07. 1859 zomrela
Mária Sklenková 30. 04. 1860 24. 02. 1865
Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová 20. 09. 1860 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 04. 12. 1860 03. 02. 1868
Mária Sklenková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 03. 1861 zomrela
Mária Sklenková 28. 06. 1861 12. 06. 1868
Katarína Čabáková, rod. Sklenková 19. 07. 1861 17. 03. 1947
Rozália Sklenková 13. 08. 1861 19. 03. 1885
Katarína Sklenková alias Mališová 19. 04. 1862 05. 05. 1862
Alžbeta Sklenková, rod. Pavlíková 28. 10. 1862 17. 07. 1952
Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 03. 11. 1862 zomrela
Katarína Sklenková 21. 12. 1862 14. 12. 1865
Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková 22. 12. 1862 02. 12. 1904
Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová 16. 05. 1863 26. 09. 1904
Anna Sklenková 30. 09. 1863 26. 03. 1864
Mária Sklenková 22. 12. 1863 30. 04. 1864
Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová 24. 03. 1864 17. 04. 1894
Mária Kršňová, rod. Sklenková 05. 05. 1864 13. 11. 1937
Rozália Piatriková alias Sklenková 11. 08. 1865 19. 12. 1865
Paulína Baranová, rod. Sklenková 26. 09. 1865 zomrela
Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová 18. 03. 1866 zomrela
Karolína Sklenková, rod. Hricová 09. 11. 1866 11. 04. 1941
Rozália Piatriková alias Sklenková 16. 12. 1866 zomrela
Karolína Sklenková 24. 02. 1867 29. 11. 1867
Katarína Sklenková 27. 11. 1868 17. 04. 1878
Katarína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1869 14. 02. 1879
Mária Sklenková 02. 10. 1869 27. 04. 1872
Paulína Sklenková, rod. Barátová 12. 02. 1870 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kaštierová 07. 11. 1870 zomrela
Agnesa Michalková, rod. Sklenková 14. 11. 1871 15. 12. 1904
Anna Sklenková 16. 05. 1872 21. 12. 1880
Mária Sklenková, rod. Žbirková 27. 01. 1873 zomrela
Mária Piatriková alias Sklenková 22. 05. 1873 zomrela
Amália Sklenková alias Malachová 12. 09. 1873 13. 02. 1874
Mária Sklenková 03. 10. 1873 09. 12. 1945
Anna Sklenková, rod. Mališová 03. 08. 1874 zomrela
Antónia Sklenková 11. 03. 1876 25. 08. 1876
Rozália Sklenková alias Mališová 12. 03. 1876 28. 10. 1882
Katarína Piatriková alias Sklenková 11. 06. 1877 14. 01. 1878
Anna Sklenková, rod. Kršňová 17. 07. 1877 zomrela
Veronika Sklenková, rod. Piatriková 29. 07. 1878 19. 10. 1933
Terézia Sklenková 16. 05. 1879 11. 03. 1882
Mária Sklenková 27. 05. 1882 09. 04. 1883
Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová 19. 04. 1883 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 27. 10. 1883 25. 02. 1960
Mária Sklenková alias Mališová 08. 12. 1883 28. 03. 1886
Rozália Zaťková, rod. Piatriková alias Sklenková 08. 01. 1884 zomrela
Mária Hešková, rod. Piatriková alias Sklenková 29. 01. 1884 zomrela
Rozália Sklenková, rod. Prieberová 12. 01. 1885 zomrela
Mária Sklenková 10. 02. 1885 11. 06. 1885
Veronika Jurašíková, rod. Sklenková 12. 04. 1885 04. 05. 1973
Anna Sklenková, rod. Esterháziová 07. 06. 1885 30. 03. 1967
Paulína Sklenková, rod. Esterháziová 14. 08. 1885 zomrela
Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová 11. 01. 1886 zomrela
Antónia Sklenková alias Malachová 06. 01. 1887 20. 05. 1887
Anna Piatriková alias Sklenková 09. 01. 1887 30. 06. 1888
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 01. 1887 zomrela
Mária Kubíková, rod. Sklenková 22. 06. 1887 zomrela
Mária Sklenková 15. 09. 1887 14. 01. 1891
Anna Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Mária Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Helena Sklenková alias Malachová 24. 08. 1889 09. 04. 1890
Katarína Sklenková 01. 09. 1890 04. 02. 1891
Anna Barátová, rod. Sklenková alias Malachová 05. 10. 1890 13. 09. 1987
Rozália Vallová, rod. Sklenková alias Malachová 07. 03. 1891 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 25. 12. 1891 27. 01. 1968
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 02. 1892 21. 01. 1894
Mária Sklenková, rod. Olajcová 29. 01. 1894 zomrela
Mária Hajduchová, rod. Sklenková alias Malachová 17. 02. 1894 zomrela
Alžbeta Sklenková alias Mališová 25. 08. 1894 01. 05. 1900
Mária Beličková, rod. Piatriková alias Sklenková 05. 10. 1894 zomrela
Anna Sklenková, rod. Moštenická 19. 03. 1895 09. 05. 1977
Alžbeta Sklenková alias Mališová 15. 11. 1895 23. 05. 1898
Mária Sklenková, rod. Piatriková 13. 03. 1896 1948
Margita Sklenková alias Malachová 23. 02. 1897 zomrela
Jozefína Sklenková, rod. Packová 10. 03. 1897 09. 01. 1983
Rozália Sklenková 15. 09. 1897 24. 09. 1897
Alžbeta Sklenková alias Mališová 23. 12. 1897 29. 06. 1903
Antónia Sklenková alias Malachová 22. 05. 1898 zomrela
Albertína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1898 14. 09. 1901
Paulína Sklenková alias Malachová 07. 11. 1898 25. 11. 1898
Paulína Sklenková alias Malachová 15. 01. 1899 27. 05. 1902
Mária Sklenková, rod. Sklenková 08. 12. 1899 23. 07. 1951
Emília Vráblová, rod. Sklenková 11. 12. 1899 03. 04. 1981
Štefánia Sklenková alias Mališová 02. 01. 1900 11. 02. 1901
Mária Sklenková, rod. Najšlová 26. 03. 1900 11. 12. 1967
Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 01. 05. 1900 19. 11. 1985
Anastázia Sklenková alias Mališová 16. 11. 1901 17. 11. 1901
Emília Dúbravská, rod. Sklenková alias Malachová 21. 02. 1902 zomrela
Jozefína Michelíková, rod. Sklenková alias Mališová 29. 03. 1902 zomrela
Mária Čabáková, rod. Sklenková 30. 10. 1902 zomrela
Antónia Sklenková 1903 02. 02. 1904
Antónia Barátová, rod. Sklenková 06. 01. 1903 30. 01. 1989
Františka Sklenková, rod. Páchniková 09. 07. 1904 1958
Mária Sklenková, rod. Slaninová 09. 11. 1907 01. 05. 1984
Antónia Mališová, rod. Sklenková 23. 06. 1908 1991
Paulína Sklenková, rod. Hešková 20. 02. 1910 zomrela
Mária Sklenková, rod. Mališová 10. 06. 1910 zomrela
Mária Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová 07. 11. 1910 18. 04. 1999
Mária Sklenková, rod. Knapová 03. 12. 1910 01. 05. 1980
Katarína Sklenková 06. 12. 1910 28. 08. 1998
Veronika Sklenková, rod. Mališová 04. 04. 1912 10. 08. 1993
Mária Sklenková, rod. Hricová 28. 08. 1912 04. 05. 1987
Antónia Sklenková, rod. Nárožná 12. 06. 1913 05. 12. 1987
Margita Sklenková, rod. Ďurianová 24. 04. 1915 2004
Rozália Sklenková 1919 zomrela
Paulína Považancová, rod. Sklenková alias Mališová 21. 08. 1919 zomrela
Paulína Sklenková, rod. Mališová 02. 09. 1919 18. 04. 1987
Rozália Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 07. 10. 1920 zomrela
Anna Chalmovská, rod. Sklenková alias Mališová 21. 10. 1921 28. 02. 1998
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Magdaléna Kubíková, rod. Sklenková alias Malachová 18. 02. 1932 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec