Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Skrovná zomrela
Helena Skrovná 25. 03. 1765 zomrela
Alžbeta Páločná, rod. Skrovná 30. 08. 1767 03. 10. 1823
Mária Skrovná, rod. Nemcová 04. 07. 1770 12. 01. 1817
Barbora Skrovná, rod. Žiaková 17. 12. 1792 06. 02. 1820
Mária Skrovná, rod. Škriniarová 02. 06. 1796 zomrela
Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová 16. 03. 1799 08. 01. 1840
Mária Skrovná 07. 03. 1800 06. 07. 1802
Mária Pauková, rod. Skrovná 12. 09. 1806 zomrela
Anna Skrovná 04. 07. 1809 27. 04. 1811
Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná 14. 06. 1816 21. 03. 1882
Mária Skrovná 03. 01. 1820 03. 01. 1820
Anna Struhárová, rod. Skrovná 22. 02. 1821 zomrela
Anna Skrovná, rod. Malachová 14. 05. 1821 09. 04. 1869
Katarína Ďurková, rod. Skrovná 25. 06. 1825 13. 01. 1864
Viktória Beňušková, rod. Skrovná 06. 09. 1828 01. 06. 1895
Anna Skrovná, rod. Albertová 07. 04. 1845 08. 12. 1888
Anna Slašťanová, rod. Skrovná 11. 06. 1852 14. 03. 1904
Mária Skrovná 05. 10. 1871 zomrela
Katarína Skrovná Beňová, rod. Pobežková 08. 02. 1883 zomrela
Anna Skrovná 13. 05. 1888 14. 03. 1889
Antónia Švecová, rod. Skrovná 09. 05. 1903 14. 03. 1990
Antónia Skrovná, rod. Hudecová 26. 01. 1911 zomrela
Rozália Skrovná 1913 2005
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec