Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Karolína Páchniková, rod. Slašťanová zomrela
Mária Slašťanová, rod. Paučová zomrela
Judita Švecová, rod. Slašťanová 1737 18. 04. 1775
Anna Novodomcová, rod. Slašťanová 19. 08. 1779 22. 11. 1837
Veronika Mališová, rod. Slašťanová 27. 01. 1788 24. 12. 1816
Štefan Slašťan 25. 02. 1843 zomrel
Anna Kollárová, rod. Slašťanová 27. 12. 1844 23. 04. 1878
Anna Slašťanová, rod. Skrovná 11. 06. 1852 14. 03. 1904
Ondrej Slašťan 27. 01. 1853 23. 02. 1927
Mária Slašťanová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 03. 1858 31. 03. 1898
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 01. 1861 zomrela
Františka Piatriková, rod. Slašťanová 15. 02. 1861 zomrela
Mária Barátová, rod. Slašťanová 24. 08. 1867 zomrela
Štefan Slašťan 21. 11. 1872 zomrel
Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová 25. 06. 1875 zomrela
František Slašťan 11. 10. 1875 03. 08. 1877
Michal Slašťan 03. 09. 1878 24. 10. 1950
Antónia Slašťanová 14. 12. 1879 04. 02. 1881
Anna Slašťanová, rod. Urgelová 28. 07. 1881 19. 05. 1950
Rozália Mališová, rod. Slašťanová 26. 11. 1881 25. 06. 1944
Ján Slašťan 02. 05. 1882 17. 07. 1915
Anna Slašťanová 03. 08. 1882 zomrela
Mária Pilníková, rod. Slašťanová 08. 12. 1884 zomrela
Mária Slašťanová 03. 04. 1885 zomrela
Karolína Novodomcová, rod. Slašťanová 02. 05. 1885 zomrela
Anna Slašťanová, rod. Novodomcová 14. 05. 1887 12. 11. 1943
Ondrej Slašťan 28. 01. 1888 zomrel
Mária Matúšková, rod. Slašťanová 18. 03. 1889 zomrela
Štefan Slašťan 30. 11. 1890 01. 12. 1890
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 09. 1891 zomrela
Paulína Slašťanová 06. 03. 1892 15. 03. 1892
Paulína Slašťanová 23. 06. 1898 zomrela
Anna Slašťanová 19. 10. 1900 zomrela
Jozefína Slašťanová, rod. Balbierová 21. 08. 1901 04. 02. 1980
Ján Slašťan 24. 11. 1903 03. 01. 1989
Ľudovít Slašťan 19. 08. 1904 zomrel
Štefan Slašťan 18. 10. 1905 zomrel
Emil Slašťan 25. 03. 1906 zomrel
Terézia Hešková, rod. Slašťanová 1909 1991
Emília Kňažková, rod. Slašťanová 30. 07. 1909 18. 10. 1992
Michal Slašťan 29. 09. 1910 zomrel
Jozef Slašťan 31. 03. 1913 19. 05. 1986
Pavol Slašťan 19. 06. 1913 02. 09. 1997
Anna Slašťanová 15. 09. 1913 zomrela
Ján Slašťan 21. 01. 1915 zomrel
Rozália Kubíková, rod. Slašťanová 20. 03. 1915 16. 10. 1972
Anton Slašťan 24. 10. 1915 zomrel
Katarína Lauková, rod. Slašťanová 19. 11. 1919 01. 11. 1996
Margita Slašťanová 04. 06. 1920 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec