Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Stračinová, rod. Straková alias Kuricová 25. 05. 1770 zomrela
Anna Stračinová, rod. Peterková 28. 02. 1806 zomrela
Anna Stračinová, rod. Páchniková alias Mališová 02. 05. 1810 zomrela
Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová 28. 11. 1811 21. 07. 1862
Anna Stračinová, rod. Pobežková 08. 06. 1823 zomrela
Katarína Stračinová, rod. Sklenková 15. 01. 1827 30. 10. 1899
Mária Stračinová 02. 07. 1836 zomrela
Rozália Stračinová 01. 04. 1844 zomrela
Mária Stračinová 14. 04. 1851 zomrela
Anna Stračinová 28. 07. 1858 27. 05. 1927
Rozália Stračinová 30. 11. 1861 zomrela
Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková 16. 04. 1874 04. 02. 1931
Paulína Stračinová, rod. Klátiková 22. 06. 1892 21. 09. 1969
Mária Páchniková, rod. Stračinová 15. 09. 1895 19. 03. 1975
Anna Stračinová 05. 06. 1898 zomrela
Paulína Stračinová 10. 10. 1900 13. 10. 1900
Mária Trokšiarová, rod. Stračinová 25. 07. 1914 1992
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec