Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Štefan Straka alias Kuric 1716 14. 12. 1796
Tomáš Straka alias Kuric 1727 13. 03. 1786
Juraj Straka alias Kuric 1729 17. 10. 1796
Tomáš Straka alias Kuric 06. 01. 1749 zomrel
Pavol Straka alias Kuric 08. 01. 1756 13. 03. 1810
Juraj Straka alias Kuric 23. 03. 1756 29. 01. 1810
Matej Straka alias Kuric 30. 12. 1757 zomrel
Štefan Straka alias Kuric 11. 12. 1761 zomrel
Dorota Straka alias Kuric 22. 01. 1765 zomrela
Matej Straka alias Kuric 21. 02. 1771 zomrel
Matúš Straka alias Kuric 04. 09. 1772 11. 01. 1828
Jozef Straka alias Kuric 11. 03. 1775 zomrel
Tomáš Straka alias Kuric 25. 11. 1776 zomrel
Juraj Straka alias Kuric 15. 04. 1778 30. 07. 1778
Ondrej Straka alias Kuric 20. 11. 1778 09. 12. 1778
Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik 30. 11. 1779 26. 05. 1823
Štefan Straka alias Kuric 04. 08. 1780 zomrel
Juraj Straka alias Kuric 30. 04. 1782 20. 08. 1783
Imrich Straka alias Kuric 25. 10. 1782 zomrel
Ondrej Straka alias Kuric 29. 11. 1782 19. 04. 1787
Martin Straka alias Kuric 01. 10. 1784 01. 12. 1805
Ján Straka alias Kuric 01. 01. 1787 zomrel
Matúš Straka alias Kuric 20. 02. 1788 zomrel
Matej Straka alias Kuric 13. 02. 1789 19. 02. 1789
Pavol Straka/Kuric alias Páchnik 18. 01. 1790 04. 01. 1820
Michal Straka alias Kuric 26. 09. 1790 zomrel
Jozef Straka alias Kuric 03. 02. 1793 24. 03. 1793
Jozef Straka alias Kuric 03. 02. 1793 zomrel
Juraj Straka alias Kuric 03. 05. 1794 09. 10. 1813
Jozef Straka alias Kuric 12. 03. 1799 03. 03. 1800
Matúš Straka alias Kuric 06. 09. 1802 zomrel
Matej Straka alias Kuric 20. 02. 1803 27. 03. 1803
Matúš Straka/Kuric alias Páchnik 11. 09. 1804 11. 02. 1847
Martin Straka alias Kuric 18. 04. 1806 20. 11. 1806
Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik 06. 02. 1807 20. 07. 1867
Martin Straka alias Kuric 10. 10. 1807 zomrel
Ján Straka/Kuric alias Páchnik 13. 06. 1809 26. 11. 1850
Ján Straka alias Kuric 22. 08. 1809 zomrel
Michal Straka alias Kuric, rod. Kohút 28. 10. 1810 10. 01. 1861
Ján Straka alias Kuric 18. 06. 1811 zomrel
Ondrej Straka alias Páchnik 07. 10. 1813 zomrel
Jozef Straka alias Kuric 03. 03. 1816 14. 03. 1816
Štefan Straka alias Páchnik 03. 12. 1820 zomrel
Juraj Straka alias Kuric 22. 03. 1823 02. 04. 1824
Matej Straka alias Kuric 23. 01. 1825 21. 11. 1847
Jozef Straka alias Kuric 24. 10. 1826 21. 10. 1827
Ignác Straka alias Kuric 29. 01. 1829 zomrel
František Straka alias Kuric 31. 01. 1833 13. 03. 1833
Michal Straka alias Kuric 10. 07. 1838 04. 04. 1842
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec