Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Straková 1728 11. 02. 1798
Mária Baranová, rod. Straková 1729 30. 04. 1784
Mária Kaňová, rod. Straková 1730 07. 04. 1783
Helena Straková, rod. Baranová 1733 19. 11. 1799
Dorota Nemcová, rod. Straková 1734 22. 02. 1804
Anna Straková, rod. Kaňová 26. 01. 1750 23. 01. 1808
Helena Straková alias Kuricová 24. 02. 1750 17. 04. 1754
Helena Straková alias Kuricová 22. 03. 1751 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 10. 05. 1751 zomrela
Alžbeta Piatriková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1754 13. 04. 1800
Judita Straková, rod. Žiaková 05. 10. 1755 26. 12. 1790
Helena Straková, rod. Skutová 19. 03. 1758 zomrela
Mária Mališová, rod. Straková alias Kuricová 22. 09. 1758 zomrela
Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová 06. 01. 1760 04. 01. 1816
Anna Straková alias Kuricová 27. 06. 1760 zomrela
Mária Straková, rod. Baranová 01. 02. 1762 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 07. 12. 1762 zomrela
Helena Kaňová, rod. Straková alias Kuricová 20. 09. 1764 19. 07. 1785
Mária Straková alias Kuricová 22. 02. 1767 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 04. 03. 1767 zomrela
Anna Stračinová, rod. Straková alias Kuricová 25. 05. 1770 zomrela
Alžbeta Straková, rod. Beňová 1774 06. 03. 1810
Anna Páchniková, rod. Straková alias Kuricová 11. 03. 1775 09. 12. 1814
Mária Straková, rod. Piatriková 10. 07. 1775 16. 03. 1800
Helena Straková, rod. Minková 13. 09. 1778 zomrela
Alžbeta Straková alias Kuricová 11. 10. 1778 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 30. 11. 1779 03. 03. 1810
Mária Straková, rod. Kaštierová 26. 12. 1779 04. 08. 1812
Anna Straková, rod. Majerová 24. 02. 1783 zomrela
Mária Kaštierová, rod. Straková alias Kuricová 15. 08. 1785 zomrela
Alžbeta Straková Kollárová, rod. Trokšiarová 06. 08. 1787 14. 02. 1839
Anna Straková, rod. Páchniková alias Kaňová 11. 09. 1789 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 18. 01. 1790 zomrela
Alžbeta Straková, rod. Srnková 08. 10. 1792 zomrela
Helena Straková, rod. Sklenková alias Mališová 27. 02. 1793 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 05. 07. 1796 19. 03. 1797
Alžbeta Straková alias Kuricová 08. 06. 1797 08. 06. 1797
Helena Baranová Poljaková, rod. Straková alias Kuricová 05. 03. 1798 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 12. 03. 1799 26. 08. 1799
Anna Straková alias Kuricová 17. 08. 1800 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 13. 02. 1801 01. 04. 1801
Helena Straková, rod. Štefanovičová 19. 05. 1801 11. 12. 1826
Alžbeta Straková alias Kuricová 20. 02. 1804 08. 01. 1805
Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová 29. 05. 1805 zomrela
Anna Straková, rod. Beličková 03. 07. 1806 zomrela
Alžbeta Straková, rod. Brhlíková 12. 06. 1807 23. 03. 1868
Mária Straková alias Kuricová 08. 05. 1808 09. 08. 1808
Mária Straková alias Kuricová 27. 02. 1810 zomrela
Mária Straková alias Páchniková 13. 03. 1812 16. 12. 1819
Mária Straková, rod. Beličková 16. 05. 1812 27. 10. 1855
Mária Kollárová, rod. Straková alias Kuricová 15. 07. 1813 zomrela
Mária Straková alias Páchniková 31. 05. 1814 zomrela
Anna Straková alias Páchniková 19. 05. 1816 zomrela
Helena Pastorková, rod. Straková alias Kuricová 16. 02. 1817 25. 03. 1879
Anna Straková alias Páchniková 08. 04. 1818 zomrela
Alžbeta Straková alias Kuricová 18. 09. 1819 22. 10. 1827
Rozália Straková alias Kuricová 17. 03. 1831 15. 11. 1831
Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová 22. 05. 1833 12. 01. 1892
Rozália Straková alias Páchniková 12. 09. 1833 zomrela
Rozália Filová, rod. Straková alias Kuricová 23. 10. 1834 04. 04. 1889
Katarína Straková alias Kuricová 10. 11. 1835 08. 12. 1836
Viktória Beňová, rod. Straková alias Páchniková 27. 01. 1836 02. 03. 1895
Juliana Straková alias Kuricová 02. 07. 1838 zomrela
Sabina Straková alias Páchniková 29. 08. 1838 20. 01. 1840
Katarína Víťazková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1843 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec