Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Štefan Trokšiar zomrel
Mária Víťazková, rod. Trokšiarová 1780 22. 01. 1814
Alžbeta Straková Kollárová, rod. Trokšiarová 06. 08. 1787 14. 02. 1839
Jozef Trokšiar alias Pastorok 03. 01. 1797 zomrel
Anna Malachová, rod. Trokšiarová 01. 09. 1804 11. 02. 1861
Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje 13. 01. 1806 10. 03. 1842
Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje 24. 12. 1813 zomrela
Michal Trokšiar 09. 09. 1814 27. 08. 1869
Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková 06. 01. 1828 28. 07. 1886
Augustína Kubíková Krajčíková, rod. Trokšiarová alias Pastorková 02. 11. 1833 24. 09. 1873
Terézia Kollárová, rod. Trokšiarová alias Pastorková 12. 10. 1834 zomrela
František Trokšiar 30. 01. 1838 24. 10. 1886
Rozália Trokšiarová, rod. Beličková 11. 05. 1840 21. 06. 1884
Terézia Víťazková, rod. Trokšiarová alias Pastorková/Holicová 06. 11. 1840 31. 01. 1892
Ľudovít Trokšiar 19. 08. 1855 zomrel
Anna Kollárová, rod. Trokšiarová 19. 08. 1855 11. 02. 1898
Michal Trokšiar 03. 01. 1856 27. 11. 1856
Rozália Trokšiarová, rod. Zaťkovičová 11. 09. 1862 08. 12. 1886
Rozália Trokšiarová Švecová, rod. Pobežková 13. 05. 1869 13. 05. 1951
Terézia Trokšiarová 03. 05. 1879 03. 10. 1880
Pavol Trokšiar 17. 06. 1883 zomrel
Ľudovít Trokšiar 16. 11. 1884 30. 09. 1887
Tomáš Trokšiar 06. 12. 1886 20. 12. 1886
Cecília Zaťková, rod. Trokšiarová 03. 11. 1889 zomrela
Anna Čabáková, rod. Trokšiarová 29. 04. 1890 zomrela
Mária Ivanová, rod. Trokšiarová 11. 08. 1892 zomrela
Cecília Mališová, rod. Trokšiarová 08. 10. 1894 21. 04. 1970
Agnesa Víťazková, rod. Trokšiarová 25. 12. 1901 16. 07. 1974
Jozef Trokšiar 31. 08. 1913 1999
Mária Trokšiarová, rod. Stračinová 25. 07. 1914 1992
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec