Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Štefan Víťazka 20. 08. 1734 14. 04. 1804
Ján Víťazka 17. 07. 1767 zomrel
Michal Víťazka 11. 09. 1777 03. 06. 1847
Imrich Víťazka 02. 11. 1802 02. 11. 1802
Juraj Víťazka 26. 03. 1806 zomrel
František Víťazka 01. 04. 1808 24. 04. 1875
Jozef Víťazka 06. 02. 1811 zomrel
Juraj Víťazka 17. 04. 1811 zomrel
Ondrej Víťazka 21. 11. 1814 zomrel
Michal Víťazka 08. 04. 1821 zomrel
Ján Víťazka 14. 05. 1823 zomrel
Štefan Víťazka 17. 04. 1831 zomrel
Valentín Víťazka 11. 02. 1838 zomrel
Michal Víťazka 26. 11. 1840 zomrel
Michal Víťazka 28. 09. 1842 16. 10. 1895
Ján Víťazka 11. 06. 1844 zomrel
Jozef Víťazka 20. 03. 1845 zomrel
Ján Kučera alias Víťazka 20. 05. 1846 zomrel
Karol Víťazka 04. 11. 1846 04. 06. 1929
Jakub Štefan Víťazka 26. 07. 1850 17. 12. 1850
Štefan Kučera alias Víťazka 15. 08. 1850 zomrel
Ondrej Víťazka 11. 09. 1855 zomrel
Tomáš Víťazka 25. 10. 1865 zomrel
Ján Víťazka 25. 08. 1868 03. 02. 1929
Jozef Víťazka 11. 02. 1871 22. 11. 1871
Matej Víťazka 25. 02. 1873 zomrel
Michal Víťazka 01. 10. 1874 zomrel
František Víťazka 02. 05. 1875 29. 11. 1934
Štefan Víťazka 07. 09. 1875 03. 02. 1903
Ondrej Víťazka 26. 03. 1878 04. 01. 1884
Michal Víťazka 26. 03. 1882 zomrel
Juraj Víťazka 02. 04. 1884 zomrel
Štefan Víťazka 27. 01. 1885 04. 04. 1885
Michal Víťazka 11. 02. 1888 zomrel
Ján Víťazka 22. 05. 1889 22. 05. 1889
František Víťazka 07. 06. 1890 zomrel
Tomáš Víťazka 03. 09. 1890 05. 02. 1891
Eduard Víťazka 07. 08. 1892 zomrel
Ján Víťazka 08. 02. 1895 04. 11. 1895
Ján Víťazka 23. 07. 1899 zomrel
Pavol Víťazka 09. 11. 1901 02. 08. 1965
Jozef Víťazka 14. 12. 1901 zomrel
Štefan Víťazka 23. 12. 1912 07. 01. 1967
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec