Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alžbeta Záhorcová zomrela
Anna Záhorcová, rod. Ďuricová 1743 22. 04. 1805
Helena Záhorcová 07. 03. 1764 28. 09. 1775
Anna Záhorcová 25. 07. 1766 27. 04. 1806
Mária Záhorcová 13. 03. 1774 28. 07. 1784
Mária Záhorcová, rod. Žbirková 05. 08. 1777 06. 03. 1820
Helena Záhorcová 13. 04. 1780 09. 09. 1799
Anna Záhorcová, rod. Piatriková 04. 07. 1780 21. 02. 1806
Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková 29. 11. 1787 05. 09. 1845
Mária Záhorcová 07. 11. 1795 25. 02. 1808
Alžbeta Záhorcová 02. 11. 1798 08. 02. 1800
Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová 01. 04. 1799 23. 04. 1836
Anna Piatriková, rod. Záhorcová 05. 01. 1801 26. 08. 1822
Helena Záhorcová, rod. Piatriková 28. 12. 1801 15. 10. 1845
Helena Záhorcová 07. 10. 1804 18. 03. 1805
Katarína Piatriková, rod. Záhorcová 03. 11. 1804 26. 03. 1843
Mária Podhorová, rod. Záhorcová 18. 06. 1807 01. 06. 1837
Mária Záhorcová 05. 12. 1808 26. 01. 1809
Anna Záhorcová 02. 12. 1810 01. 05. 1816
Mária Záhorcová 09. 02. 1813 13. 04. 1816
Anna Záhorcová, rod. Turčanová 02. 08. 1818 zomrela
Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková 02. 03. 1821 04. 12. 1880
Alžbeta Radolfiová Rozenbergová, rod. Záhorcová 08. 11. 1821 zomrela
Mária Záhorcová 03. 11. 1822 26. 02. 1823
Anna Baranová alias Záhorcová 24. 02. 1823 27. 07. 1823
Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová 15. 06. 1824 30. 09. 1869
Anna Záhorcová 11. 07. 1824 06. 01. 1828
Anna Záhorcová, rod. Dobiasová 19. 03. 1825 zomrela
Veronika Záhorcová 29. 09. 1831 15. 02. 1834
Rozália Záhorcová 07. 09. 1836 zomrela
Rozália Záhorcová, rod. Rosenbergová 18. 07. 1838 zomrela
Mária Záhorcová, rod. Baranová 08. 02. 1842 zomrela
Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová 26. 10. 1849 zomrela
Anna Záhorcová, rod. Mikulová 28. 05. 1857 22. 09. 1898
Mária Záhorcová, rod. Ihracká 10. 10. 1860 zomrela
Mária Záhorcová 05. 02. 1868 zomrela
Eva Záhorcová 14. 04. 1873 14. 04. 1873
Mária Záhorcová 04. 02. 1883 zomrela
Anna Záhorcová 19. 09. 1887 02. 11. 1887
Paulína Záhorcová 21. 12. 1888 zomrela
Anna Poljaková, rod. Záhorcová 07. 06. 1891 zomrela
Katarína Záhorcová 27. 01. 1895 13. 11. 1895
Rozália Záhorcová 13. 08. 1898 14. 08. 1898
Antónia Záhorcová 28. 12. 1899 zomrela
Alžbeta Hudecová alias Záhorcová 1902 27. 09. 1902
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec