Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Juraj Záhorec zomrel
Tomáš Záhorec 1743 21. 04. 1778
Adam Záhorec, rod. Palčík 1748 03. 04. 1799
Ignác Záhorec, rod. Hudec alias Kováč 22. 03. 1760 03. 04. 1803
Imrich Záhorec 15. 10. 1761 zomrel
Ján Záhorec 11. 05. 1769 zomrel
Matej Záhorec 01. 02. 1772 zomrel
Ján Záhorec 20. 04. 1773 13. 03. 1824
Tomáš Záhorec 02. 12. 1776 26. 01. 1822
Martin Záhorec 08. 11. 1788 zomrel
Jozef Záhorec 06. 03. 1791 20. 03. 1791
Ignác Záhorec 10. 01. 1793 14. 10. 1799
Juraj Záhorec 09. 04. 1798 zomrel
Michal Baran alias Záhorec 28. 09. 1799 10. 05. 1835
Ján Záhorec 14. 06. 1801 19. 05. 1807
Michal Záhorec 19. 09. 1801 26. 02. 1806
Štefan Záhorec 03. 04. 1803 22. 09. 1804
Ján Záhorec 24. 05. 1811 26. 05. 1811
Michal Záhorec 25. 09. 1815 07. 05. 1816
Juraj Záhorec 08. 04. 1817 zomrel
Štefan Záhorec 17. 08. 1819 zomrel
Ján Baran alias Záhorec 11. 04. 1826 zomrel
Jozef Záhorec 16. 07. 1826 zomrel
Ľudovít Záhorec 11. 07. 1829 zomrel
Pavol Baran alias Záhorec 30. 06. 1830 26. 03. 1847
Tomáš Záhorec 31. 12. 1833 zomrel
Ján Záhorec 15. 06. 1839 zomrel
Martin Záhorec 13. 11. 1847 zomrel
Martin Hudec alias Záhorec 28. 08. 1852 zomrel
Martin Záhorec 03. 11. 1865 zomrel
Martin Záhorec 07. 01. 1875 24. 01. 1875
Jozef Záhorec 09. 03. 1876 07. 01. 1881
Štefan Hudec alias Záhorec 06. 01. 1877 20. 01. 1934
Martin Záhorec 18. 11. 1878 10. 01. 1881
Juraj Hudec alias Záhorec 17. 12. 1878 zomrel
Ján Záhorec 21. 12. 1880 29. 08. 1882
Jozef Hudec alias Záhorec 18. 03. 1881 08. 09. 1914
Martin Hudec alias Záhorec 07. 03. 1884 07. 03. 1900
Štefan Záhorec 21. 08. 1885 09. 11. 1898
Juraj Záhorec 15. 12. 1893 06. 01. 1894
Pavol Záhorec 03. 03. 1897 07. 04. 1897
Pavol Hudec alias Záhorec 23. 01. 1904 28. 02. 1981
Ondrej Hudec alias Záhorec 04. 11. 1914 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec