Rodokmeň obce Pitelová

Adolf Ivan (46)

Narodenie
24. 02. 1836, Kľačany
Úmrtie
01. 05. 1882, Kľačany 5 (Tuberkulóza)
Pohreb
03. 05. 1882, Kľačany

Manželstvá (1)

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 11. 11. 1861

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 18

Deti (3)

Ján Ivan (30)

Narodenie: 06. 02. 1866, Kľačany 3

Úmrtie: 10. 07. 1896

Mária Ivanová

Narodenie: 05. 01. 1869, Kľačany 3

Úmrtie: zomrela

Katarína Hricová, rod. Ivanová

Narodenie: 28. 09. 1872, Kľačany 3

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ján Ivan (66)

Narodenie: 20. 06. 1813, Kľačany

Úmrtie: 07. 05. 1880, Kľačany 3 (Škvrnitý týfus)

Alžbeta Ivanová, rod. Štefanková alias Marichelová (23)

Narodenie: 04. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1839, Kľačany

Starí rodičia

Michal Štefanka alias Marichel (42)

Narodenie: 15. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1829, Pitelová

Katarína Štefanková, rod. Petrová (57)

Narodenie: 1786, Stará Kremnička

Úmrtie: 01. 01. 1843, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.