Rodokmeň obce Pitelová

Adolf Lacko

Narodenie
09. 11. 1843, Jastrabá
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Katarína Lacková, rod. Hudecová alias Štefanková

Dátum sobáša: 03. 06. 1865

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Karolína Lacková, rod. Žbirková

Dátum sobáša: 08. 05. 1882

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 33

Deti (10)

Anna Lacková

Narodenie: 02. 03. 1867, Jastrabá 8

Úmrtie: zomrela

Rozália Lacková (1)

Narodenie: 25. 03. 1869, Jastrabá 8

Úmrtie: 27. 07. 1870, Jastrabá 8 (Podvýživa)

Adolf Lacko (2)

Narodenie: 21. 10. 1871, Jastrabá 8

Úmrtie: 16. 11. 1873, Jastrabá 8 (Podvýživa)

Mária Lacková (73)

Narodenie: 08. 04. 1875, Jastrabá 58

Úmrtie: 19. 11. 1948

Juraj Lacko (2)

Narodenie: 11. 04. 1878, Jastrabá 8

Úmrtie: 08. 04. 1881, Jastrabá 58 (Zápal mozgu)

Ján Lacko (3 mes.)

Narodenie: 11. 05. 1881, Jastrabá 58

Úmrtie: 30. 08. 1881, Jastrabá 58 (Hnačka)

Paulína Lacková

Narodenie: 08. 11. 1885, Jastrabá 58

Úmrtie: zomrela

Veronika Lacková (1)

Narodenie: 02. 07. 1888, Jastrabá 58

Úmrtie: 05. 08. 1889, Jastrabá 58 (Kašeľ)

Veronika Lacková (3)

Narodenie: 10. 07. 1890, Jastrabá 58

Úmrtie: 22. 02. 1894, Jastrabá 58 (Záškrt)

Adolf Lacko

Narodenie: 17. 02. 1894, Jastrabá 58

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.