Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Ďurková Minková, rod. Baranová

Narodenie
30. 06. 1858, Pitelová 14
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Ján Ďurka alias Nemec

Dátum sobáša: 10. 11. 1884

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 26

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 21. 01. 1895

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 36

Deti (5)

Ján Ďurka alias Nemec (2)

Narodenie: 18. 02. 1886, Pitelová 69

Úmrtie: 08. 12. 1888, Pitelová 69 (Opuch tváre a nôh)

Anna Ďurková alias Nemcová (5)

Narodenie: 15. 03. 1889, Pitelová 69

Úmrtie: 04. 12. 1894, Pitelová 69 (Záškrt)

Štefan Ďurka alias Nemec (1)

Narodenie: 21. 02. 1893, Pitelová 69

Úmrtie: 07. 04. 1894, Pitelová 69 (Podvýživa)

Minka alias Kováč (1 deň)

Narodenie: 20. 10. 1896, Pitelová 54

Úmrtie: 20. 10. 1896 (Mŕtvo narodené dieťa)

Štefan Minka alias Kováč

Narodenie: 09. 12. 1899, Pitelová 54

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Ján Baran (32)

Narodenie: 23. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1858, Pitelová 14 (Kožné ochorenie)

Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková (58)

Narodenie: 22. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 25. 06. 1885, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.