Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová (66)

Narodenie
06. 01. 1831, Pitelová
Úmrtie
15. 05. 1897, Pitelová (Starecká slabosť)

Manželstvá (1)

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 27. 10. 1856

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 25

Deti (4)

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (3 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1860, Pitelová 7

Úmrtie: 07. 02. 1861, Pitelová (Kašeľ)

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (1 mes.)

Narodenie: 20. 02. 1863, Pitelová 5

Úmrtie: 22. 03. 1863, Pitelová 5 (Zápal mozgu)

Anna Michelíková Jančová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 11. 06. 1866, Pitelová 5

Úmrtie: zomrela

Ľudovít Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 05. 02. 1872, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.