Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Mališová alias Kuricová (3)

Narodenie
21. 06. 1880, Pitelová 39
Úmrtie
09. 08. 1883, Pitelová (Hnačka)
Pohreb
11. 08. 1883, Pitelová

Rodičia

Jozef Mališ alias Kuric (50)

Narodenie: 24. 11. 1840, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1891, Pitelová 39 (Astma, vodnatieľka)

Juliana Mališová, rod. Čabáková (49)

Narodenie: 12. 02. 1846, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1896, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Mališ alias Kuric (41)

Narodenie: 24. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová (54)

Narodenie: 18. 09. 1813, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 01. 1868, Pitelová 39 (Žalúdočné kŕče)

Helena Baranová, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 26. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 22. 05. 1882, Pitelová 16 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.