Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Minková, rod. Albertová

Narodenie
19. 01. 1895, Pitelová 55
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Alojz Minka

Dátum sobáša: 13. 04. 1913

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Rodičia

Jozef Albert

Narodenie: 05. 03. 1860, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková (35)

Narodenie: 03. 07. 1867, Pitelová 32

Úmrtie: 30. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Starí rodičia

Pavol Albert (37)

Narodenie: 07. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1875, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Albertová, rod. Piatriková (60)

Narodenie: 07. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1897, Pitelová (Starecká slabosť)

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie: 03. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.