Rodokmeň obce Pitelová

Alex Medvecký

Narodenie
1829, Krpeľany
Úmrtie
zomrel
Povolanie
horár

Manželstvá (1)

Viktória Medvecká, rod. Albertová

Dátum sobáša: 16. 06. 1856

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 16

Deti (5)

Jozef Medvecký (4 mes.)

Narodenie: 02. 11. 1857, Pitelová 48

Úmrtie: 21. 03. 1858, Pitelová 48 (Kašeľ)

Antónia Čabáková, rod. Medvecká (74)

Narodenie: 12. 06. 1859, Pitelová 48

Úmrtie: 04. 03. 1934

Jozef Medvecký (6)

Narodenie: 27. 11. 1861, Slaská 50

Úmrtie: 14. 02. 1868, Pitelová 17 (Týfus)

Mária Medvecká (8 mes.)

Narodenie: 28. 03. 1864, Stará Kremnička 35

Úmrtie: 24. 12. 1864, Stará Kremnička 35 (Tuberkulóza)

Ján Medvecký (3 mes.)

Narodenie: 28. 11. 1866, Pitelová 17

Úmrtie: 22. 03. 1867, Pitelová 17 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.