Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie
06. 12. 1790, Jastrabá
Úmrtie
30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)
Pohreb
02. 05. 1851, Pitelová

Manželstvá (1)

Ján Čabák

Dátum sobáša: 16. 11. 1806

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 15

Deti (10)

Ján Čabák (48)

Narodenie: 22. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1858, Pitelová 22 (Hnačka)

Mária Čabáková (51)

Narodenie: 30. 11. 1812, Pitelová

Úmrtie: 20. 06. 1864, Pitelová (Vodnatieľka)

Anna Čabáková

Narodenie: 22. 11. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Alžbeta Čabáková (1)

Narodenie: 22. 07. 1821, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1823, Pitelová (Kiahne)

Helena Baranová, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 26. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 22. 05. 1882, Pitelová 16 (Astma)

Alžbeta Čabáková (51)

Narodenie: 13. 04. 1827, Pitelová

Úmrtie: 02. 06. 1878, Pitelová 22 (Zvracanie, horúčky)

Magdaléna Čabáková (60)

Narodenie: 02. 07. 1829, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1890, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Veronika Čabáková (1)

Narodenie: 09. 04. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1834, Pitelová (Kiahne)

Laurinec Čabák (5)

Narodenie: 03. 08. 1834, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1840, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.