Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Čabáková, rod. Kaňová (30)

Narodenie
13. 05. 1763, Pitelová
Úmrtie
28. 12. 1793, Pitelová
Pohreb
30. 12. 1793

Manželstvá (1)

Ján Čabák

Dátum sobáša: 20. 04. 1788

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 24

Deti (2)

Ján Čabák

Narodenie: 26. 04. 1792, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Čabák (4 mes.)

Narodenie: 25. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: 06. 01. 1794, Pitelová

Rodičia

Martin Kaňa

Úmrtie: zomrel

Mária Kaňová, rod. Straková (53)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 07. 04. 1783, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.