Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Krausová, rod. Ivanová

Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Jakub Kraus

Dátum sobáša: 26. 01. 1755

Vek ženícha: 33

Deti (8)

Jozef Kraus

Narodenie: 09. 01. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matej Kraus (2 mes.)

Narodenie: 04. 02. 1758, Lovča

Úmrtie: 04. 04. 1758, Lovča

Helena Krausová

Narodenie: 15. 04. 1760, Jalná

Úmrtie: zomrela

Katarína Krausová

Narodenie: 20. 08. 1762, Jalná

Úmrtie: zomrela

Martin Kraus

Narodenie: 01. 11. 1765, Jalná

Úmrtie: zomrel

Mária Krausová (20)

Narodenie: 28. 03. 1769, Trnavá Hora

Úmrtie: 29. 11. 1789, Trnavá Hora

Anna Krausová

Narodenie: 16. 04. 1772, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Matej Kraus

Narodenie: 31. 01. 1776, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.