Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Malachová, rod. Mališová (31)

Narodenie
16. 08. 1766, Pitelová
Úmrtie
10. 02. 1798, Pitelová
Pohreb
12. 02. 1798

Manželstvá (1)

Tomáš Malach

Dátum sobáša: 27. 11. 1785

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Helena Malachová

Narodenie: 23. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Malachová

Narodenie: 27. 02. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Malach (2)

Narodenie: 06. 08. 1792, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1795, Pitelová

Martin Malach (41)

Narodenie: 11. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1835, Pitelová

Mária Malachová (10 mes.)

Narodenie: 03. 07. 1797, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1798, Pitelová

Štefan Malach (1)

Narodenie: 03. 07. 1797, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1798, Pitelová

Rodičia

Martin Mališ (53)

Narodenie: 1732, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1785, Pitelová

Katarína Mališová, rod. Páchniková (55)

Narodenie: 1731, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1786, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.