Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Mališová, rod. Sklenková (66)

Narodenie
05. 08. 1756, Pitelová
Úmrtie
15. 12. 1822, Svätý Kríž
Pohreb
17. 12. 1822

Manželstvá (1)

Matej Mališ

Dátum sobáša: 20. 11. 1774

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Deti (7)

Mária Mališová

Narodenie: 16. 08. 1780, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Pavol Mališ (68)

Narodenie: 24. 01. 1783, Svätý Kríž

Úmrtie: 23. 12. 1851, Svätý Kríž

Ján Mališ

Narodenie: 19. 05. 1785, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrel

Štefan Mališ

Narodenie: 19. 05. 1785, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrel

Jozef Mališ

Narodenie: 25. 01. 1790, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová

Narodenie: 18. 02. 1796, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Matej Mališ

Narodenie: 18. 02. 1796, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.