Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie
16. 11. 1767, Pitelová
Úmrtie
03. 04. 1823, Pitelová
Pohreb
05. 04. 1823

Manželstvá (1)

Juraj Novodomec

Dátum sobáša: 12. 06. 1791

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 23

Deti (8)

Mária Novodomcová (3)

Narodenie: 15. 07. 1792, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Katarína Novodomcová (1)

Narodenie: 09. 11. 1794, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Katarína Kučerová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Novodomec (5)

Narodenie: 06. 06. 1799, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Kapustová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Novodomec (3 dni)

Narodenie: 17. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1807, Pitelová

Štefan Novodomec

Narodenie: 18. 08. 1808, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Michal Nemec (50)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1777, Pitelová

Dorota Nemcová, rod. Straková (70)

Narodenie: 1734, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.