Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (39)

Narodenie
30. 10. 1810, Pitelová
Úmrtie
15. 07. 1850, Pitelová (Vodnatieľka)
Pohreb
17. 07. 1850, Pitelová

Manželstvá (1)

Michal Páločný alias Žiak

Dátum sobáša: 23. 10. 1826

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 15

Deti (6)

Karolína Páločná alias Žiaková (4)

Narodenie: 18. 02. 1829, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

František Páločný alias Žiak (3)

Narodenie: 24. 05. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1834, Pitelová

Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková (19)

Narodenie: 07. 09. 1835, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1855, Pitelová 13 (Bolesti hlavy)

Terézia Pastorková, rod. Páločná alias Žiaková (36)

Narodenie: 26. 05. 1837, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1874, Kľačany 12 (Dyzentéria, vodnatieľka)

Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková

Narodenie: 09. 05. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková (59)

Narodenie: 20. 04. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1902, Ihráč (Zápal pľúc)

Rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.