Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie
29. 01. 1807, Pitelová
Úmrtie
25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)
Pohreb
27. 03. 1858, Pitelová

Manželstvá (1)

Juraj Štefanovič

Dátum sobáša: 15. 11. 1824

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (8)

Ján Štefanovič (2)

Narodenie: 23. 10. 1825, Pitelová

Úmrtie: 10. 02. 1828, Pitelová

František Štefanovič (16 dní)

Narodenie: 03. 02. 1829, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1829, Pitelová

František Ján Štefanovič

Narodenie: 07. 02. 1831, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ľudovít Štefanovič (47)

Narodenie: 27. 05. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1882, Pitelová 9 (Tuberkulóza)

Vincent Štefanovič (37)

Narodenie: 02. 04. 1838, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1875, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová (49)

Narodenie: 17. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1892, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Mária Štefanovičová (7)

Narodenie: 20. 05. 1845, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1852, Pitelová 45 (Potničky)

Juraj Štefanovič (14)

Narodenie: 23. 04. 1853, Pitelová 40

Úmrtie: 19. 09. 1867, Pitelová 40 (Bolesti hlavy)

Rodičia

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Piatrik (64)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1784, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie: 28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.