Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Valková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie
14. 11. 1818, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Juraj Valko

Dátum sobáša: 14. 11. 1842

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 24

Deti (1)

Ján Valko

Narodenie: 07. 12. 1844, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Michal Mališ alias Kuric

Narodenie: 17. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 28. 11. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Štefan Mališ alias Kuric (56)

Narodenie: 30. 09. 1751, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1808, Pitelová

Katarína Mališová Straková (50)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 03. 04. 1810, Pitelová

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.