Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková (55)

Narodenie
1730, Pitelová
Úmrtie
23. 02. 1785, Pitelová
Pohreb
26. 02. 1785

Manželstvá (1)

Matej Žiak

Dátum sobáša: 19. 11. 1752

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (8)

Alžbeta Žiaková

Narodenie: 03. 10. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Judita Straková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 05. 10. 1755, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1790, Pitelová

Mária Žiaková

Narodenie: 20. 01. 1758, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Žiak (33)

Narodenie: 22. 09. 1761, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1795, Balážske Ďarmoty (Utopenie v rieke Ipeľ)

Ján Žiak

Narodenie: 20. 05. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Žiaková (15)

Narodenie: 07. 07. 1766, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1781, Pitelová

Juraj Žiak

Narodenie: 27. 03. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Žiak

Narodenie: 22. 03. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.