Rodokmeň obce Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie
28. 11. 1796, Pitelová
Úmrtie
09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)
Pohreb
11. 11. 1846, Pitelová

Manželstvá (2)

Matej Baran

Dátum sobáša: 20. 11. 1814

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Jozef Dovičiar

Dátum sobáša: 26. 06. 1837

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 40

Deti (3)

Katarína Ďurková, rod. Baranová (44)

Narodenie: 14. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1864, Pitelová 17 (Hnačka)

Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 07. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1875, Pitelová 17 (Zvracanie)

Ján Baran (32)

Narodenie: 23. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1858, Pitelová 14 (Kožné ochorenie)

Rodičia

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.