Rodokmeň obce Pitelová

Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová (61)

Narodenie
31. 03. 1818, Pitelová
Úmrtie
20. 02. 1880, Pitelová 24 (Starecká slabosť)
Pohreb
23. 02. 1880, Pitelová

Manželstvá (1)

Michal Belička

Dátum sobáša: 18. 11. 1839

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 21

Deti (4)

Karol Belička (22 dní)

Narodenie: 17. 09. 1841, Pitelová

Úmrtie: 09. 10. 1841, Pitelová

Zuzana Beličková (9)

Narodenie: 14. 08. 1844, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1853, Pitelová 41 (Zvracanie)

Michal Belička (26)

Narodenie: 17. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1874, Pitelová (Horúčka, nádor)

Jozef Belička (2)

Narodenie: 07. 01. 1853, Pitelová 41

Úmrtie: 07. 01. 1855, Pitelová 40 (Zápal mozgu)

Rodičia

Michal Baran alias Chovan (44)

Narodenie: 11. 09. 1790, Pitelová

Úmrtie: 27. 04. 1835, Pitelová

Anna Baranová, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 02. 1791, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Helena Baranová, rod. Forgáčová (49)

Narodenie: 30. 04. 1765, Trnavá Hora

Úmrtie: 15. 09. 1814, Pitelová

Juraj Kubík (44)

Narodenie: 27. 02. 1764, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1808, Pitelová

Anna Kubíková (40)

Narodenie: 1768

Úmrtie: 18. 03. 1808, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.