Rodokmeň obce Pitelová

Anna Beňušková, rod. Mališová alias Kuricová (83)

Narodenie
11. 08. 1848, Pitelová
Úmrtie
20. 09. 1931

Manželstvá (1)

Štefan Beňuška alias Oriška

Dátum sobáša: 23. 11. 1868

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (5)

Anna Beňušková alias Orišková (1 mes.)

Narodenie: 22. 09. 1873, Jastrabá 23

Úmrtie: 22. 10. 1873

Mária Víťazková, rod. Beňušková alias Orišková

Narodenie: 24. 09. 1875, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Rozália Beňušková alias Orišková (7)

Narodenie: 06. 11. 1878, Jastrabá 23

Úmrtie: 14. 10. 1886

Štefan Beňuška alias Oriška

Narodenie: 14. 10. 1883, Jastrabá 23

Úmrtie: zomrel

Paulína Mastíková Valová, rod. Beňušková alias Orišková

Narodenie: 03. 05. 1889, Jastrabá 23

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie: 05. 01. 1821, Jastrabá

Úmrtie: 07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.