Rodokmeň obce Pitelová

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie
20. 09. 1860, Pitelová 30
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Čabák

Dátum sobáša: 10. 11. 1879

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Mária Minková, rod. Čabáková (86)

Narodenie: 01. 01. 1882, Pitelová 22

Úmrtie: 07. 07. 1968

Ján Čabák

Narodenie: 27. 12. 1883, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Anna Čabáková (17 dní)

Narodenie: 01. 02. 1887, Pitelová 22

Úmrtie: 18. 02. 1887, Pitelová 22 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Michal Čabák (24)

Narodenie: 28. 09. 1890, Pitelová 22

Úmrtie: 08. 07. 1915, Urzędów, Poľsko (Vo vojne)

Anna Čabáková

Narodenie: 03. 12. 1893, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Cecília Čabáková

Narodenie: 03. 12. 1893, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Pavol Čabák (2)

Narodenie: 24. 06. 1898, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1901, Pitelová (Slabosť)

Rodičia

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Starí rodičia

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starecká slabosť)

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.