Rodokmeň obce Pitelová

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie
14. 10. 1819, Lednica
Úmrtie
22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)
Pohreb
24. 12. 1878, Pitelová

Manželstvá (1)

Juraj Hudec

Dátum sobáša: 28. 04. 1845

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 25

Deti (5)

Mária Hudecová

Narodenie: 04. 02. 1846, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Jozef Hudec

Narodenie: 09. 11. 1848, Kremnica

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová, rod. Hudecová

Narodenie: 15. 05. 1850, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Martin Hudec alias Záhorec

Narodenie: 28. 08. 1852, Kremnica 278

Úmrtie: zomrel

Mária Kollárová, rod. Hudecová

Narodenie: 15. 05. 1856, Stará Kremnička 12

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.