Rodokmeň obce Pitelová

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie
07. 01. 1831, Stará Kremnička
Úmrtie
25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)
Pohreb
27. 05. 1885, Pitelová

Manželstvá (2)

Tomáš Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 15. 11. 1847

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 16

Vincent Marko

Dátum sobáša: 08. 05. 1865

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 34

Deti (7)

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 05. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1892, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Ján Hudec alias Štefanka (12)

Narodenie: 19. 06. 1854, Pitelová 23

Úmrtie: 05. 05. 1867, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Mária Hudecová alias Štefanková (36)

Narodenie: 31. 01. 1859, Pitelová 23

Úmrtie: 17. 04. 1895, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 20. 08. 1863, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Štefan Marko

Narodenie: 22. 09. 1866, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková

Narodenie: 31. 05. 1869, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Vincent Marko (5 dní)

Narodenie: 22. 01. 1872, Pitelová 23

Úmrtie: 27. 01. 1872, Pitelová 23 (Podvýživa)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.