Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kollárová, rod. Albertová (90)

Narodenie
13. 09. 1913
Úmrtie
23. 09. 2003
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Jozef Albert (44)

Narodenie: 28. 02. 1891, Pitelová 24

Úmrtie: 02. 08. 1935

Karolína Albertová, rod. Námešná (76)

Narodenie: 22. 08. 1892, Lovčica 9

Úmrtie: 31. 05. 1969

Starí rodičia

Ondrej Albert (81)

Narodenie: 01. 01. 1859, Pitelová 42

Úmrtie: 29. 12. 1940

Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 24

Úmrtie: zomrela

Martin Námešný (41)

Narodenie: 01. 11. 1860, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 04. 1902, Pitelová (Vražda (dobitý na smrť))

Terézia Námešná, rod. Kozová

Narodenie: 23. 09. 1860, Lovčica 49

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.