Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kosorinská, rod. Červienková (57)

Narodenie
06. 04. 1845, Jalná
Úmrtie
11. 05. 1902, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1)

Ján Kosorinský

Dátum sobáša: 28. 02. 1870

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 24

Deti (6)

Cecília Kosorinská

Narodenie: 10. 03. 1871, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Kosorinský (9 dní)

Narodenie: 13. 12. 1873, Pitelová 33

Úmrtie: 22. 12. 1873, Pitelová 33 (Zápal mozgu)

Michal Kosorinský (12 dní)

Narodenie: 20. 12. 1874, Pitelová 33

Úmrtie: 01. 01. 1875, Pitelová 33 (Podvýživa)

Anna Kosorinská (9 mes.)

Narodenie: 09. 01. 1876, Pitelová 33

Úmrtie: 29. 10. 1876, Pitelová

Mária Kosorinská

Narodenie: 24. 06. 1878, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Juraj Kosorinský

Narodenie: 28. 04. 1886, Pitelová 33

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.