Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kubíková, rod. Forgáčová

Narodenie
28. 04. 1857, Bartošova Lehôtka 8
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Juraj Kubík alias Páchnik

Dátum sobáša: 26. 10. 1874

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Ján Kubík alias Páchnik

Dátum sobáša: 17. 07. 1882

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 25

Deti (6)

Katarína Kubíková alias Páchniková (61)

Narodenie: 19. 05. 1876, Pitelová 24

Úmrtie: 25. 10. 1937

Michal Kubík alias Páchnik (1 deň)

Narodenie: 11. 09. 1879, Pitelová 24

Úmrtie: 11. 09. 1879, Pitelová 24 (Predčasne narodený)

Michal Kubík alias Páchnik (5 mes.)

Narodenie: 16. 09. 1880, Pitelová 24

Úmrtie: 19. 02. 1881, Pitelová 24 (Kiahne)

Juraj Kubík alias Páchnik (71)

Narodenie: 26. 04. 1882, Pitelová 24

Úmrtie: 12. 03. 1954

Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková (63)

Narodenie: 26. 04. 1884, Pitelová 24

Úmrtie: 26. 03. 1948

Pavol Štefan Kubík alias Páchnik (2)

Narodenie: 28. 03. 1891, Pitelová 24

Úmrtie: 19. 03. 1894, Pitelová 24 (Záškrt)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.