Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kubíková, rod. Krausová (39)

Narodenie
10. 06. 1825, Pitelová
Úmrtie
26. 03. 1865, Pitelová 44 (Poranenie)
Pohreb
28. 03. 1865, Pitelová

Manželstvá (1)

Jozef Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 26. 01. 1846

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Mária Kubíková alias Minková (6)

Narodenie: 23. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1854, Pitelová 8 (Utopenie)

Agnesa Kubíková alias Minková (3)

Narodenie: 30. 01. 1850, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1853, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Jozef Kubík alias Minka

Narodenie: 17. 03. 1852, Pitelová 49

Úmrtie: zomrel

Michal Kubík alias Minka

Narodenie: 30. 09. 1854, Pitelová 8

Úmrtie: zomrel

Augustín Kubík alias Minka (23)

Narodenie: 20. 11. 1856, Pitelová 48

Úmrtie: 12. 12. 1879, Pitelová

Juraj Kubík alias Minka (1)

Narodenie: 31. 03. 1859, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1861, Pitelová (Kašeľ)

Veronika Kubíková alias Minková (1)

Narodenie: 21. 12. 1863, Pitelová 40

Úmrtie: 08. 03. 1865, Pitelová 44 (Podvýživa)

Rodičia

Matej Kraus (44)

Narodenie: 26. 01. 1788, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1832, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Starí rodičia

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.