Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kubíková (42)

Narodenie
26. 07. 1795, Pitelová
Úmrtie
05. 12. 1837, Pitelová
Pohreb
07. 12. 1837

Manželstvá (1)

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik

Dátum sobáša: 29. 01. 1809

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 13

Deti (7)

Mária Kubíková (13 dní)

Narodenie: 21. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1813, Pitelová

Anna Piatriková, rod. Kubíková (24)

Narodenie: 1816, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1840, Pitelová

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Martin Kubík (47)

Narodenie: 11. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1867, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Michal Kubík (47)

Narodenie: 21. 09. 1823, Pitelová

Úmrtie: 18. 02. 1871, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová Krajčíková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 21. 01. 1827, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1872, Pitelová 31 (Vodnatieľka)

Konštantín Kubík (3)

Narodenie: 13. 05. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

Rodičia

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Starí rodičia

Pavol Kubík (54)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1781, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Štefanková (40)

Narodenie: 1735, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1775, Pitelová

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.