Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková (44)

Narodenie
26. 01. 1812, Pitelová
Úmrtie
23. 09. 1856, Pitelová 26 (Tuberkulóza)
Pohreb
25. 09. 1856, Pitelová

Manželstvá (1)

Matej Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 17. 11. 1829

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Deti (7)

Karol Mališ alias Kuric (31)

Narodenie: 25. 06. 1833, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1865, Pitelová 28 (Slepý od narodenia)

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 20. 08. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Mališ alias Kuric (53)

Narodenie: 13. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 12. 10. 1893, Pitelová 28 (Tuberkulóza a astma)

Katarína Mališová alias Kuricová (4 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová (36)

Narodenie: 08. 12. 1843, Pitelová

Úmrtie: 08. 12. 1879, Pitelová 60 (Týfus)

Jozef Mališ alias Kuric (51)

Narodenie: 14. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Mališová alias Kuricová (27)

Narodenie: 14. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1878, Pitelová 28 (Zranenie)

Rodičia

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1832, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Klementová (37)

Narodenie: 30. 09. 1777, Horné Opatovce

Úmrtie: 19. 12. 1814, Pitelová

Starí rodičia

Michal Baran (43)

Narodenie: 1737, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1780, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Širáňová (54)

Narodenie: 1730, Lovčica

Úmrtie: 14. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.