Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mária Mastíková, rod. Mihálová (71)

Narodenie
07. 12. 1855, Jastrabá 42
Úmrtie
18. 08. 1927

Manželstvá (1)

Juraj Mastík alias Járšok

Dátum sobáša: 10. 11. 1879

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 23

Deti (5)

Juraj Mastík alias Járšok (9 mes.)

Narodenie: 12. 01. 1881, Jastrabá 45

Úmrtie: 11. 11. 1881, Jastrabá 45 (Kiahne)

Helena Mastíková alias Járšoková (2)

Narodenie: 27. 06. 1883, Jastrabá 45

Úmrtie: 29. 07. 1885, Jastrabá 45 (Kiahne)

Katarína Mastíková alias Járšoková (1)

Narodenie: 28. 07. 1885, Jastrabá 45

Úmrtie: 03. 11. 1886, Jastrabá 45 (Podvýživa)

Ján Mastík alias Járšok

Narodenie: 10. 12. 1887, Jastrabá 45

Úmrtie: zomrel

Vincent Mastík alias Járšok (25)

Narodenie: 24. 02. 1892, Jastrabá

Úmrtie: 31. 03. 1917 (Vo vojne. Vyhlásený za mŕtveho v roku 1927 súdom v Banskej Bystrici.)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.