Rodokmeň obce Pitelová

Anna Minková alias Kováčová (3)

Narodenie
19. 09. 1890, Pitelová 54
Úmrtie
02. 03. 1894, Pitelová 1 (Záškrt)
Pohreb
05. 03. 1894, Pitelová

Rodičia

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Narodenie: 17. 10. 1855, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Mária Minková, rod. Štefanovičová (35)

Narodenie: 02. 09. 1859, Pitelová 40

Úmrtie: 25. 11. 1894, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Lukáš Minka alias Kováč (32)

Narodenie: 08. 10. 1828, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1861, Pitelová 54 (Zápal pľúc)

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Vincent Štefanovič (37)

Narodenie: 02. 04. 1838, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1875, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (61)

Narodenie: 09. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.