Rodokmeň obce Pitelová

Anna Minková, rod. Ďurková (46)

Narodenie
08. 07. 1767, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
03. 04. 1814, Pitelová
Pohreb
05. 04. 1814

Manželstvá (1)

Ján Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 18. 11. 1792

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 25

Deti (8)

Ján Minka alias Kováč (14)

Narodenie: 18. 06. 1794, Pitelová

Úmrtie: 12. 11. 1808, Pitelová

Jozef Minka alias Kováč (52)

Narodenie: 30. 01. 1797, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1849, Pitelová (Zápal pľúc)

Štefan Minka alias Kováč (54)

Narodenie: 24. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1853, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Mária Minková alias Kováčová

Narodenie: 01. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Minka alias Kováč

Narodenie: 27. 04. 1804, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Minka alias Kováč (6 mes.)

Narodenie: 07. 09. 1806, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1807, Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč (19)

Narodenie: 09. 07. 1808, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1828, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová (2)

Narodenie: 29. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.