Rodokmeň obce Pitelová

Anna Nemcová, rod. Piatriková (32)

Narodenie
22. 07. 1759, Pitelová
Úmrtie
21. 09. 1791, Pitelová
Pohreb
22. 09. 1791

Manželstvá (1)

Michal Nemec

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 24

Deti (3)

Mária Nemcová

Narodenie: 21. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Nemcová (4)

Narodenie: 15. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 11. 1790, Pitelová

Anna Nemcová (3)

Narodenie: 16. 06. 1788, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1791, Pitelová

Rodičia

Juraj Piatrik (41)

Narodenie: 1729

Úmrtie: 02. 04. 1770, Pitelová

Mária Piatriková (42)

Narodenie: 1733

Úmrtie: 08. 01. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.