Rodokmeň obce Pitelová

Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová (38)

Narodenie
11. 06. 1809, Jastrabá
Úmrtie
23. 03. 1848, Pitelová
Pohreb
25. 03. 1848, Pitelová

Manželstvá (2)

Ján Novodomec

Dátum sobáša: 15. 01. 1827

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Štefan Čabák

Dátum sobáša: 03. 02. 1846

Vek ženícha: 61

Vek nevesty: 36

Deti (5)

Juliana Novodomcová

Narodenie: 15. 06. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Novodomcová (4)

Narodenie: 04. 08. 1836, Pitelová

Úmrtie: 26. 07. 1841, Pitelová

Pavol Novodomec

Narodenie: 25. 06. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Novodomcová

Narodenie: 10. 01. 1843, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Narodenie: 20. 09. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Jozef Kostrian

Narodenie: 06. 09. 1785, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Anna Kostrianová, rod. Zverková

Narodenie: 19. 09. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Zverka

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Judita Zverková, rod. Marková (40)

Narodenie: 1764, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.