Rodokmeň obce Pitelová

Anna Páchniková, rod. Rošková (56)

Narodenie
26. 06. 1812, Lutila
Úmrtie
31. 05. 1869, Stará Kremnička 23 (Starecká slabosť)
Pohreb
02. 06. 1869, Stará Kremnička

Manželstvá (1)

Juraj Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 17. 11. 1834

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 22

Deti (6)

Gabriel Páchnik alias Mališ

Narodenie: 10. 03. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Páchniková alias Mališová (1)

Narodenie: 21. 02. 1838, Pitelová

Úmrtie: 12. 12. 1839, Pitelová

Ján Páchnik alias Mališ (11 mes.)

Narodenie: 25. 06. 1841, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1842, Pitelová

Katarína Páchniková alias Mališová (10)

Narodenie: 08. 06. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1854, Pitelová 29

Anna Páchniková alias Mališová

Narodenie: 14. 11. 1845, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková alias Mališová

Narodenie: 02. 07. 1850, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.