Rodokmeň obce Pitelová

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie
03. 02. 1821, Pitelová
Úmrtie
21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)
Pohreb
23. 08. 1883, Pitelová

Manželstvá (2)

Laurinec Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 17. 01. 1848

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 26

Augustín Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 14. 08. 1865

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 44

Deti (4)

Michal Páchnik (2)

Narodenie: 08. 10. 1857, Pitelová 3

Úmrtie: 20. 02. 1860, Pitelová 3 (Tuberkulóza)

Ján Kubík alias Minka (1)

Narodenie: 03. 02. 1866, Pitelová 56

Úmrtie: 31. 08. 1867, Pitelová 55 (Angína)

Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková (35)

Narodenie: 03. 07. 1867, Pitelová 32

Úmrtie: 30. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

František Kubík alias Minka

Narodenie: 20. 09. 1870, Pitelová 56

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 29. 04. 1831, Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie: 02. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (54)

Narodenie: 31. 01. 1766, Trnavá Hora

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.