Rodokmeň obce Pitelová

Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie
03. 11. 1862, Pitelová 6
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Peťko

Dátum sobáša: 25. 05. 1891

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 28

Deti (5)

Štefánia Páchniková, rod. Peťková (81)

Narodenie: 01. 08. 1892, Jalná 4

Úmrtie: 29. 04. 1974

Agáta Minková, rod. Peťková

Narodenie: 11. 01. 1895, Pitelová (krčma)

Úmrtie: zomrela

Ján Peťko (20)

Narodenie: 09. 11. 1897, Pitelová 6

Úmrtie: 22. 09. 1918, Asiago, Taliansko (Vo vojne)

Etela Trepenok, rod. Peťková (86)

Narodenie: 26. 06. 1900, Pitelová

Úmrtie: 25. 12. 1986, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentína

František Peťko (1)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 07. 11. 1904, Pitelová (Čierny kašeľ)

Rodičia

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie: 31. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)

Mária Piatriková, rod. Hábelová (50)

Narodenie: 07. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 30. 04. 1878, Pitelová 60 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková (29)

Narodenie: 27. 01. 1793, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1822, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.